Auktion 36 den 19 April 2021
Klubbauktion

2021 04 19 10 am CET, Stockholm Sweden
Budgivning pågår

Varmt välkomna till auktion Nr 36 den 19 April 2021.

På grund av Coronaviruset hålls auktionen endast på internet

AUKTION: Klubbauktion Måndagen den 19 April klockan 10.00 Stockholm, Sverige
VISNING : Bilder i katalogen. Begäran om kompletterande bilder och konditionsrapporter göres via E-mail.
Svar ges via mail eller telefon den 13-15 April. I undantagsfall kan viktiga objekt besiktigas på vårt kontor den 13-15 April. (Endast efter överenskommelse)
Kom ihåg att kontrollera att din login fungerar. Nya kunder måste registrera sig före den 16 April kl 16.00

ANBUD
1. FÖRHANDSBUD ONLINE
Inför klubbauktionen i Stockholm kan bud lämnas fortlöpende i internetkatalogen fram till kl 09.00 Måndagen den 19 April2021
Kund kan själv lägga anbud på auktionskatalogsidorna genom att registrera sig på ”mina sidor”
Gamla kunder är automatiskt godkända för budgivning. Nya kunder får, efter registreringen, en bekräftelse via e-mail
Högsta bud visas på hemsidan endast fram till anbudstidens utgång den 19 April kl 09.00

2. SKRIFTLIGA FÖRHANDS ANBUD
Bud i förväg kan läggas via post eller email, Probus tillhanda senast den 16 April kl 16.00

3. LIVE BUDGIVNING ON LINE under KLUBBAUKTION

Live budgivning är möjlig under denna auktion
för detta krävs en särskild inloggning som öppnar en timme innan klubbauktionen d.v.s
kl 09.00 den 19 April. ( Eftersom denna funktion är relativt oprövad för oss är vårt råd att lägga "slutbud" som förhandsbud online och endast
avända Livebudgivningen som en sista livlina )

NYA KUNDER kan registrera sig med hjälp av länken nedan.

Auktion 35 den 16 November 2020

2020-11-16 10.00 am, Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 34 den 20 April 2020

2020-04-20 11.00 am, Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 33 den 18 november 2019

18-11-19 10.00 am, Armémuseum Riddargatan 13 Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 32 den 29 April 2019

2019-04-29 10.00, Armémuseum Riddargatan 13 Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 31 den 19 November 2018

2018-11-19 10.00, Armémuseum Riddargatan 13 Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 30 den 16 April 2018

2018-04-16 10.00, Armémuseum Riddargatan 13 Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 29 den 13 november 2017

2017-11-13 10.00, Armémuseum Riddargatan 13 Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 28 den 24 April 2017

2017-04-24 09:30, Armémuseum Riddargatan 13 Stockholm Sweden
Avslutad

Auktion 26 den 18 april 2016

Avslutad

Auktion 25 den 24 november

Avslutad

Auktion24 den 13 April 2015

Avslutad