32. tallrikar och uppläggnings fat

8 tallrikar + 1 upplägningsfat

Varunr 11290

Auktion avslutad!
22 September 2016 12:00

Återropad

Höstauktion 2016-10-01,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 20% Ink.moms
Slagavgift 20 SEK Ink.moms