2017. Stop, skål på fot Just, handspegel och fat

Varunr 356835

Auktion avslutad!
8 September 2013

Klubbslag26,00 SEK27,00 SEK 200 SEK19,00 SEK20,00 SEK21,00 SEK22,00 SEK23,00 SEK24,00 SEK

Budgivning

200 SEK2013-09-06 12:52
150 SEK2013-09-08 10:33
100 SEK Startpris

Anbudsauktion 8 september 2013,

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 22.5% Ink.moms
Slagavgift 20 SEK Ink.moms

Övrig information

Köpt vara avhämtas senast 5 dagar efter auktion. Lagring och hanteringskostnad
200 SEK per påbörjad vecka.

Bought items must be collected no later than five days after the auction. There's a storage fee of 200 SEK per started week.