11892. BETHÉN, G. Ordens- och riddare-historien.

BETHÉN, G. Ordens- och riddare-historien. Första delen (allt som utkom). Stockholm 1770. (6) + 119 +(1) s. 8 pl.; Medbundet är också några andra relaterade arbeten såsom Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående trenne riddare-orden gifven Stockholm i Rådkammaren den 23 februarii 1748. 44 s. samt en avskrift (Vasaordens statuter). 5 s. Samtida nött skinnband med trasigt övre kapitäl.

Varunr 11892

Auktion avslutad!
10 December 2017 18:09

Klubbslag16 00 SEK17 00 SEK 500 SEK2 00 SEK3 00 SEK4 00 SEK5 00 SEK

Utrop 500 SEK

Budgivning

130500 SEK2017-11-30 19:48
 500 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Information

Detta är vår åttonde internetauktion och i samma serie vår andra renodlade litteraturauktion. Liksom den förra litteraturauktionen genomförs denna i nära samarbete med antikvariatbokhandlare Magnus Wijk.

Genom ett samarbete med Schenker kan vi även för denna litteraturauktion erbjuda en transportlösning till ett fast pris av 150 kr upp till 10 kg inom Sverige.

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Transportkostnaden är 150 kr upp till 10 kg inom Sverige, oavsett antalet inropade objekt. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se