11915. HAUBERG, P. Danmarks och Gotlands myntväsen

HAUBERG, P. Danmarks myntvæsen i tidsrummet 1377-1481. Särtryck av Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie. Köpenhamn 1886. Separat paginerad, s. 1-55. + HAUBERG, P. Gullands [Gotlands] myntvæsen. Särtryck av Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie. Köpenhamn 1891. Separat paginerad, s. 1-55. Rikligt illusterad med gotländska mynt. Trevligt halvskinnband. Exlibris.

Varunr 11915

Auktion avslutad!
10 December 2017 18:23

Klubbslag12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK 600 SEK24 00 SEK25 00 SEK26 00 SEK27 00 SEK

Utrop 300 SEK

Budgivning

MONETANOVA600 SEK2017-12-10 18:14
A1234567A550 SEK2017-12-10 18:17
 300 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Information

Detta är vår åttonde internetauktion och i samma serie vår andra renodlade litteraturauktion. Liksom den förra litteraturauktionen genomförs denna i nära samarbete med antikvariatbokhandlare Magnus Wijk.

Genom ett samarbete med Schenker kan vi även för denna litteraturauktion erbjuda en transportlösning till ett fast pris av 150 kr upp till 10 kg inom Sverige.

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Transportkostnaden är 150 kr upp till 10 kg inom Sverige, oavsett antalet inropade objekt. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se