11916. HEDE och GALSTER. Om Danmarks och Norges mynt

HEDE, H. Danmarks og Norges mønter 1541-1814-1963. Köpenhamn 1964. + GALSTER, G. Unionstidens udmøntninger. Köpenhamn 1972. Förlagsband. Totalt 2 volymer.

Varunr 11916

Auktion avslutad!
10 December 2017 18:23

Återropad

Utrop 300 SEK

Webauktion

Avslutad

Information

Detta är vår åttonde internetauktion och i samma serie vår andra renodlade litteraturauktion. Liksom den förra litteraturauktionen genomförs denna i nära samarbete med antikvariatbokhandlare Magnus Wijk.

Genom ett samarbete med Schenker kan vi även för denna litteraturauktion erbjuda en transportlösning till ett fast pris av 150 kr upp till 10 kg inom Sverige.

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Transportkostnaden är 150 kr upp till 10 kg inom Sverige, oavsett antalet inropade objekt. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se