14792. Förteckning å Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor beskrifna...

Alfabetisk förteckning å Minnespenningar slagna öfver enskilda svenska män och qvinnor. Ormigstencil, (22) s. (Trycket är ett register till "Förteckning å Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor beskrifna af B. E. Hildebrand och Svenska numismatiska föreningen med tillägg af dem som blifvit slagna efter 1886. Handskrift i ormigstencil. Ca 1895, fol., (28) s. He 0052)

Varunr 14792

Auktion avslutad!
7 Juli 2019 18:06

Klubbslag22 00 SEK23 00 SEK24 00 SEK25 00 SEK26 00 SEK27 00 SEK 100 SEK19 00 SEK20 00 SEK21 00 SEK22 00 SEK23 00 SEK

Utrop 100 SEK

Budgivning

100 SEK2019-07-07 17:59
100 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se