Auktion 1, 26/6-22 11-13:00
Webauktion

Budgivning pågår

Samma som auktion 2

Auktion 2, 26/6-22 13-16:00
Webauktion

Budgivning pågår

Visning: Obs tider
Onsdagen den 22/6 16-19:00
Torsdagen den 23/6 16-19:00

Endast 30kr tillkommer på klubbat pris INGEN extra procent.

Det kommer mera objekt fram tills första visningen

Föremål som säljs på auktion är begagnade och säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att undersöka föremålen och förvissa sig om skicket

Objektsbeskrivning
Objektens beskrivning återspeglar Hebergs Auktioner uppfattning om objekten. Hebergs Auktioner ansvarar inte för skador som förbigåtts vid besiktningen. Hebergs auktioner ansvarar för att katalogtexter gällande ett föremåls upphovsman återger den allmänt godtagna uppfattningen om föremålet vid tiden för tryckningen av katalogen, men Hebergs Auktioner ansvarar inte för eventuella felaktigheter i katalogtexten såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats genom grov oaktsamhet. Bilder i katalogen är till för identifierings- syfte och återspeglar inte nödvändigtvis objektens kondition. Ändringar i katalogtext kan förekomma efter att katalogen tryckts/publicerats. Sent inkomna ändringar meddelas muntligen vid försäljningstillfället. Ur och tekniska föremål säljs som samlarobjekt och Hebergs Auktioner kan inte garantera att de är i fungerande skick. Köparens undersökningsplikt gäller. Om Hebergs Auktioner efter begäran från köparen har lämnat en konditionsrapport om ett föremåls kondition skall uppgifterna endast behandlas som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.. ALLA BUD ÄR BINDANDE.

Auktion 2, 8/5-22 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 8/5-22 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 13/3-22 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 13/3-22 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 30/1-22 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 30/1-22 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 5/12-21 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 5/12-21 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 10/10-21 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 10/10-21 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 22/8-21 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 22/8-21 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 20/6-21 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 20/6-21 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 9/5-21 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 9/5-21 11-13:00

Avslutad

Auktion 2, 14/3-21 13-16:00

Avslutad

Auktion 1, 14/3-21 11-13:00

Avslutad

Auktion 24/1-21

Avslutad

Anbuds Auktion 24/1-21

Avslutad

Anbuds Auktion 29/11-20

Avslutad

Auktion 29/11-20

Avslutad

Anbuds Auktion 25/10-20

Avslutad

Auktion 25/10-20

Avslutad

Anbuds Auktion 6/9-20

Avslutad

Auktion 6/9-20

Avslutad

Auktion 12/7-20

Avslutad

Auktion 29/3-20

2020-03-29 Kl 11:00, Heberg
Förhandsvisning

AUKTION 1/6-14 Visningshall 2

2014-06-01 Kl 11.00, Heberg
Avslutad

AUKTION 9/3-14 Visningshall 2

2014-03-09 Kl 11.00, Heberg
Avslutad

AUKTION 29/9-13 Visningshall 2

2013-09-29 Kl 11.00, Heberg
Avslutad