35. Stefan Sinding (1846-1922), "Moder Jord's Skød"

Marmor, H: 45 cm, sign. S. Sinding. Ca. 1900.

Den symbolistiske skulptur er et forarbejde til et af Sindings hovedværker "Moder Jord" på Vejen Kunstmuseum. Ligesom herværende skulptur er den karakteristisk ved figurerne, der organisk vokser ud af klippen.
Litteratur: Kunst i Privat Eje Bd. III, ill. og omtalt s. 102:
"Jeg byggede Moder Jord op. I hendes Skød begravede jeg mine Sorger. Naar jeg vaagnede tung i Sindet om Morgenen, sprang jeg op og skyndte mig til mit Atelier. Og Arbejdet dulmede min Smerte".
-Saaledes skrev Billedhuggeren Stephan Sinding om "Moder Jord's Tilblivelse. (Fig 7). Den her afbildede Gruppe er et mindre Forarbejde til Glyptotekets Marmororiginal (i dag deponeret på Vejen Kunstmuseum) og ejedes af Kunstnerens Enke. Af Lerets graa og formløse Masse opstaar Mandens og Kvindens hvide Legemer: Skabelsens Mesterværk. Kaos forvandles til Kosmos, og Tilværelsen faar Mening. Den store Moder giver og tager. Auguste Rodin, hvem Sinding beundrede og skylder saa meget, havde et større Vingefang end sin norske Kollega, som ikke evnede at frigøre sig fra Tidens Strømninger, dels i naturalistisk, dels i symbolisk Retning.
I "Moder Jord" har den nordiske Plastiker imidlertid tolket en Ur-idé med faa og ægte Midler, uden Praleri og Selvforgudelse. Ikke for intet skaffede dette Værk sin Autor europæisk Ry

Varenr 23450

Auktionen er lukket!
19 April 2015

Hammerslag3.00 DKK4.00 DKK5.00 DKK 14.000 DKK16.00 DKK17.00 DKK18.00 DKK19.00 DKK

Vurdering 15000-25000 DKK

Knuthenborg, 19. april 2015 13:00, Knuthenborg

Afsluttet

Afgifter

Købsprovision 25% Inkl. moms

Betaling

Husk der kan betales med kreditkort/dankort direkte på vores hjemmeside ved at logge ind på ”mine sider” med kundenummer og adgangskode.

Andre populære emner