14792. Förteckning å Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor beskrifna...

Alfabetisk förteckning å Minnespenningar slagna öfver enskilda svenska män och qvinnor. Ormigstencil, (22) s. (Trycket är ett register till "Förteckning å Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor beskrifna af B. E. Hildebrand och Svenska numismatiska föreningen med tillägg af dem som blifvit slagna efter 1886. Handskrift i ormigstencil. Ca 1895, fol., (28) s. He 0052)

Varunr 14792

Auktion avslutad!
7 Juli 2019 18:06

Klubbslag12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK17 00 SEK 100 SEK8 00 SEK9 00 SEK10 00 SEK

Utrop 100 SEK

Budgivning

100 SEK2019-07-07 17:59
100 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se