14794. APPELGREN, T.G. OCH TUDEER, L.O.T. Förteckning öfver Antellska myntsamlingens

APPELGREN, T.G. OCH TUDEER, L.O.T. Förteckning öfver Antellska myntsamlingens i Helsingfors svenska mynt. Del I-III. Helsingfors 1906-1936. 57 + 84 + 138 s + 6 + 10 + 20 pl. Inbunden i slitna halvskinnband. Totalt 3 volymer i 2 band.

Varunr 14794

Auktion avslutad!
7 Juli 2019 18:07

Återropad

Utrop 1500 SEK

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se